Generation Infinity

De samenwerking tussen generaties is meer dan ooit belangrijk. Want in een complexe wereld, die alsmaar sneller draait en waar er weinig tijd is om stil te staan bij dingen, is ervaring koppelen aan een ongebreidelde zin voor innovatie waarschijnlijk de magische formule.

Er passeert geen dag of er verschijnt een artikel over millennials. De aandachtswaarde die deze generatie krijgt is enorm. Zowel hun veranderde attitude ten aanzien van merken en media, alsook hun professionele ambities worden continu onder de loep genomen. Met een waarschuwende vinger wordt gewezen op het feit dat deze groep over 10 jaar economisch belangrijker wordt dan de babyboomers en dat de merkcommunicatie zich nu al best aanpast aan deze groep om succesvol te zijn. Met GenZ - de echte digital natives – komt het allemaal nog in een stroomversnelling. Ze zijn straffe gebruikers van messaging apps, creators van online video content, bingewatchers, mobile addicts, positief pragmatisch ingesteld, bezig met tal van buiten-professionele activiteiten, een sterke digitale self-branding (deels onbewust), gebruik makend van de wisdom of the crowd en voornamelijk met een duidelijke mening over hun ideale job.

Maar het lijkt soms wel een rode loper voor de één en een begrafenis voor de ander. Eind september werd er in de media melding gemaakt van een significant verhoogd aantal klachten bij UNIA, betreffende leeftijd discriminatie van 45plussers. Markant feit toch wel, al dan niet in een stroomversnelling gekomen na het DOVY incident. De afvloeiingen van de laatste jaren hebben de groep van de 45 plussers niet echt gespaard. Alsmaar vaker bestempeld als duur en minder wendbaar, komen ze meer en meer in het oog van de storm terecht. Nestor.be, een startup van eigen bodem speelt hier gretig op in en richt zich specifiek op freelance opdrachten voor 50 plussers, overtuigd dat dit ook de “future of work” wordt. Iedereen freelancer!

Samenwerkende generaties

Zijn de 45 plussers nu al niet enkel als consument, maar ook als vaste werknemer afgeschreven? Grote verschillen staan synoniem voor een enorme complementariteit. Het belang van de samenwerking tussen generaties is meer dan ooit belangrijk. Want in een complexe wereld, die alsmaar sneller draait en waar er weinig tijd is om stil te staan bij dingen, is ervaring koppelen aan een ongebreidelde zin voor innovatie waarschijnlijk de magische formule. De evolutie waarbij de kunde terug wordt ingeruild voor de kunst van het vak is immers nabij. Hier is ervaring een absoluut pluspunt en een mooie aanvulling ten opzichte van hyper technologische specialisatie in deze disruptieve tijden. Het menselijk aspect komt terug centraal te staan binnen de ganse digitale revolutie volgens de digitale goeroes … alsof het ooit anders zou geweest zijn. En dit geldt niet enkel voor de beoogde doelgroep of consument, maar ook voor diegenen die de doelgroep probeert te bekoren, zijnde de werknemers van het bedrijf. Vandaar “generation infinity”, een oproep om actief generaties met elkaar terug te connecteren; de enige echte future proof oplossing. 

Om dit tot een duurzaam succes te maken is er enerzijds een wijziging van visie nodig binnen de bedrijfswereld en anderzijds een reeks van maatregelen op politiek vlak. Maar ook de 45 plusser zal voor een groot deel aan zelfreflectie moeten doen. Bijleren en bijbenen is geen optie maar een absolute noodzaak. De overdreven bescherming door anciënniteit is misschien wel het meest foute cadeau dat de vakbonden ooit hebben onderhandeld. Het is in elk geval de slechtste garantie voor de o-zo-nodige wendbaarheid.   

Willen bedrijven blijven inzetten op de 45 plussers dan is er voor deze groep een continue vorming nodig. Het learning & development traject in bedrijven is te vaak een eenheidsworst, niet afgestemd op de specifieke noden van het doelpubliek. Hier moet verandering in komen. Er is hier werk aan de winkel, zowel betreffende de relevantie van het aanbod, als de screening van de behoeften. En de vraag is of al die self learning cursussen voor iedereen geschikt zijn.

Naast de vorming van de werknemers, ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de coaches om ervoor te zorgen dat de heterogeniteit van de groep als een ultieme sterkte wordt gebruikt. Zij moeten verbindend werken en de generatieverschillen zien als een katalysator. Geen sinecure, want de visie op werken is drastisch verschillend tussen generaties.

Veranderingen op de werkvloer

Verder kan het aangewezen zijn om personen met uitgebreide ervaring, in flexibele rollen te steken, eerder dan halsstarrig vast te houden aan starre functie omschrijvingen en hokjes denken. De wendbaarheid van bedrijven heeft ook te maken met het afstappen van de oude organogrammen en het opzetten van flexibele structuren en tijdelijke projectteams. Hierbinnen kunnen de 45 plussers een ultieme USP betekenen.

Het zal nog veel voeten in de aarde hebben, maar het herbekijken van werktijden en eventueel verloning, zal op termijn de aantrekkelijkheid van de 45 plussers enkel ten goede komen. Het betekent een WIN-WIN voor de werknemer en werkgever. Een overweging die absoluut uit de taboe sfeer moet worden gehaald. Bewust minder werken en minder verdienen voor een rijker leven naast het werk moet een volwaardige optie kunnen zijn. Veel gezonder dan een gesubsidieerde loonlast verlaging uitgaand van de politiek. 

Last but not least is er nood aan een nieuwe visie op het werken. Het zou meer moeten gaan over inzetten op flexibiliteit en ingehuurde cross company expertise dan wel over versmachtende contracten waarbij een werknemer als een unieke eigendom wordt gezien. Het “nieuwe werken” gaat over het faciliteren van het freelancen al dan niet via outsourcing bedrijven als wel via connecterende platformen. De startup van eigen bodem Sealjobs heeft zo de Tinder van het werk gecreëerd, weliswaar nu nog te niche. Maar ook een ‘gemixt’ freelance statuut, waarbij bedrijven open staan om hun werknemers gedeeltelijk de vrijheid te geven te ondernemen buiten hun bedrijf om is een optie. Het is tijd voor de AirBnB van de kennismarkt. Altijd nuttig als je ook de politiek en de vakbonden wenst in beweging te krijgen. 

(Bart De Pauw)