Wonen in 2018: trends voor senioren en babyboomers

Voor 55-plussers worden verzorgingscentra steeds geavanceerder, steeds meer eigentijds; de branche past zich aan aan de wensen van de bewoners, die tegenwoordig veel mondiger en veel meer veeleisend zijn.

“Creating Results Strategic Marketing,” een prominente marketing agency die zich richt op oudere volwassenen, gaf onlangs een voorspelling van trends rondom verzorgingscentra die zich steeds meer aanpassen aan wensen en verlangens van senioren die zo lang mogelijk actief en op hoog niveau willen blijven leven, ook al hebben ze hier en daar verzorging nodig.

Een goed diner: door de jaren heen stonden bejaardenhuizen en verzorgingscentra niet bekend om hun fijne keuken. Dat is echter aan het veranderen. De ‘continuing care retirement communities’ in de VS (wooncomplexen waar bewoners zoveel mogelijk onafhankelijk blijven wonen in hun eigen appartement) bieden steeds meer variëteit aan in maaltijdopties, inclusief kwaliteit die toprestaurants evenaart. Deze speciale restaurants zullen waarschijnlijk ook worden opengesteld voor klanten die in de buurt van de centra wonen; dat helpt zaken doen en brengt ook een mate van extra sociaal leven bij de wooncomplexen binnen.

‘Smart home’ technologie: wat nu nog veelal pionier-gebied is bij vooral jongere babyboomers zal steeds meer worden ingevoerd bij woningen binnen de verzorgings- en wooncomplexen: ‘voice-activated’ technologie. Daarmee kunnen de bewoners met stembevelen lichten aan en uit zetten, de verwarming hoger of lager instellen, het alarmsysteem aan en uit zetten, robots aansturen die de boel schoonmaken, en steeds meer gebruikmaken van voice-activated persoonlijke assistenten zoals Alexa van Amazon en Google Home (die bewoners eraan herinneren hun medicijn in te nemen). Daarnaast is er allerhande andere apparatuur waarmee bewoners in geval van nood ook familie of hulpverleners kunnen oproepen.

Zorg aan huis: onderzoek laat zien dat 90 procent van de oudere volwassenen liefst thuis oud wil worden, en ook zo lang mogelijk thuis verzorgd wil worden. Voor ‘continuing care retirement communities’ betekent dit dat buiten de wooncomplexen zelf bijzondere hulp kan worden aangeboden in de vorm van technologische assistentie, maar ook gewoon via hulpgevend personeel dat regelmatig langskomt. Belangrijk is dat de bewoners de mate van verzorging zelf kunnen bepalen en hiermee een gevoel van onafhankelijkheid kunnen behouden.

Vriendelijk voor de natuur: niet alles hoeft hightech te zijn. Babyboomers waren ook pioniers in de zorg voor het milieu. In die geest leven vele babyboomers en senioren nog steeds. Veel wooncomplexen doen dan ook hun best voor de natuur in de woonomgeving; via wandelpaden, vijvers, stukken open natuur, al dan niet bestemd voor een golfbaan.

Het stadse leven: onder andere in New York zijn er nu wooncomplexen in het hart van de stad voor hen die het stadse leven niet gedag willen zeggen en die niet bang zijn om in hoge flats te wonen, met alle verzorging erbij natuurlijk.

Het spreekt vanzelf dat niet alles wat in de VS gebeurt ook mogelijk is in Europa. Veel van de vernieuwing in ‘retirement communities’ vindt plaats in commerciële instellingen, waarbij de bewoner en/of de verzekering het leeuwendeel betaalt in plaats van de staat (zoals in Europa veelal het geval is). Maar ook daar verschuiven de trends en zullen ouder wordende babyboomers en senioren die het zich kunnen veroorloven steeds meer kiezen voor particuliere instellingen waar steeds meer mogelijk is.