Feiten & Cijfers

Print

De vijftigplusser in het CIM

Het CIM voert twee verschillende studies voor de pers uit: de echtverklaringsstudie en de bereikstudie. De echtverklaringsstudie geeft inzicht in het aantal exemplaren die verspreid worden terwijl de persbereikstudie informatie geeft over het aantal lezers van deze exemplaren en hun profiel. Deze informatie wordt verkregen op basis van een vragenlijstonderzoek waarbij ongeveer 180 perstitels bevraagd worden. De laatste publicatie heeft plaatsgevonden in oktober 2017. Voor deze publicatie werd een steekproef van 10.063 inidividuen bevraagd tijdens de periode 20/06/2016 tot 31/05/2017. Ipsos België was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veldwerk.

Deze 10.063 individuen werden op willekeurige wijze getrokken. Na weging is deze steekproef representatief voor alle individuen die woonachtig zijn in België en ouder zijn dan 12 jaar. Volgens het NIS, onze officiële benchmark, gaat het om 9.721.896 personen.

De methode die wordt gehanteerd voor de afname van de vragenlijst is CASI/CAPI. Concreet betekent dit dat de respondent gestimuleerd wordt om de enquête zelf in te vullen op de computer. De enquêteur zal enkel tussenkomen indien de respondent hier niet in slaagt.

Wat leert het CIM ons over de Belgische 50-plusser?

België telt 4.314.425 mensen van 50 jaar en ouder, waarvan 46,8 % mannen en 53,2 % vrouwen zijn. Ongeveer 1 op 3 onder hen (31,2%) is professioneel actief.

Aantal personen per leeftijdschijf:

  • 50-60: 1.724.935
  • 61-70: 1.236.338
  • 71-80: 890.478
  • 80 en ouder: 462.674

Sociale groepen zijn de sociale opdeling en rangschikking van de Belgische bevolking in 8 groepen van ongeveer gelijke grootte. De rangschikking is gebaseerd op het huidig beroep van het gezinshoofd en zijn opleidingsniveau. Groep 1 vertegenwoordigt het gedeelte van de bevolking met de hoogste welstand, groep 8 de minst bevoordeelde groep. Verdeling 50-plussers:

  • SG 1-2 : 14,6%
  • SG 3-4 : 24,0%
  • SG 5-6 : 25,8%
  • SG 7-8 : 34,6%

76,2% van de mensen binnen deze leeftijdscategorie zijn bovendien verantwoordelijk voor aankopen binnen het gezin.

Socio-demografisch profiel van de 50-64 jarigen

Op basis van een analyse uit de BMM VIII (Brand Media Monitor van studiebureau Kantar TNS) werd een portret van de "vergeten" generatie, de 50-64-jarigen, gemaakt.
Hierna vindt u de bloemlezing van boeiende vaststellingen die in het dossier "Tussen Hippie en Punk" uitgebreid toegelicht worden. Contacteer ons als u het dossier wenst te ontvangen.

Er is een onderscheid tussen de "leading-edge" baby-boomers die tussen 1945 en 1955 geboren werden. Wie tussen 1955 en 1964 geboren werd, behoort tot de tweede helft van de baby-boomers. In de generatieliteratuur die het onderscheid maakt, worden dezen soms gecatalogeerd als de 'trailing-edge baby-boomers".

A cheval tussen drie generaties: tussen de plooien van de geschiedenis

De leeftijdsgroep van 50 tot 64 jarigen (op het ogenblik dat het veldwerk van de BMM werd afgenomen) zit à cheval op drie generaties :

De oudste groep (°1951-1954) (18%) die reeds zestig zijn geworden, sluiten nog aan bij de Leading Edge Baby Boomers – opgegroeid in de zelfbewuste en gouden jaren zestig

De jongste groep (°1965-1966) (16%) vormt reeds de voorhoede van de meer materialistische Generation X

De hoofdmoot (66%) wordt gevormd door wie geboren werd tussen 1955 en 1964 en behoort tot de Trailing Edge Baby Boomers (in VS literatuur  ook ‘Generation Jones’ genoemd) de ontgoochelde en kritische crisiskinderen van de jaren zeventig met zijn catharsis in de punk-cultuur.

Meer dan de helft is nog beroepsactief

Binnen de leeftijdsgroep 50-64 jarigen treffen we nog altijd evenveel mannen als vrouwen aan.

Deze leeftijdsgroep is niet minder stedelijk dan de andere.

Ondanks haar hogere leeftijd is 3 op 10 hoger geschoold, nauwelijks minder dan de totale populatie (Pop 18-64: 35%)

56% onder hen is nog professioneel actief (pop: 65%), slechts 1 op 5 is al gepensioneerd.

¾ van deze groep zijn getrouwd, een derde hiervan heeft nog kinderen (<15 jaar) in huis. 1 op 4 woont alleen. 1 op 9 is gescheiden (2x zoveel als in pop).

Vooruitblik op de socio-demografische evolutie
Bron: INS-NIS 2016