Angers, in seniorenmodus

De stad Angers, in het westen van Frankrijk, organiseert van 1 tot 4 oktober het eerste internationale evenement dat uitsluitend gericht is op "Smart City, Smart Home, Smart Life" voor senioren en de Silver Economy

25.07.19 Mélanie Bérard

De vergrijzing van de bevolking is een internationale kwestie die alle westerse landen aangaat. In Frankrijk wordt het aantal mensen ouder dan 85 jaar geschat op bijna 1,5 miljoen en dit aantal zal naar verwachting stijgen tot bijna 5 miljoen in 2050. En Mode Senior wil deze demografische verandering zien als een kans om een aangename, humane, gastvrije en zorgzame leefomgeving voor ouderen te creëren waar iedereen baat bij heeft.

De eerste editie van dit evenement zal gewijd zijn aan de mogelijke toepassingen en perspectieven van Artificiële Intelligentie in de verschillende domeinen van het leven van senioren in de stad, namelijk gezondheid, wonen, stedenbouw, mobiliteit en autonomie.

En Mode Senior biedt een globale aanpak waarbij alle belanghebbenden op het gebied van goed ouder worden in autonomie en goede gezondheid worden betrokken. De ethische dimensie van de alomtegenwoordigheid van Artificiële Intelligentie in de omgeving van senioren en aan de betrokkenen de sleutels te bieden tot mensgerichte innovatie.

Angers was een voor de hand liggende keuze voor de organisatie van dit evenement. Sinds vorig jaar is de stad immers erkend als "de eerste stad waar het goed is om te verouderen". Burgemeester Christophe Béchu beschouwt de vergrijzing als "een collectieve uitdaging, een noodzakelijke aanpassing van onze samenleving die niet als een bedreiging moet worden gezien, maar als een kans op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening en de levenskwaliteit. Dit congres mag niet de ontmoeting zijn van de afhankelijkheid".

Kortom, een evenement om te volgen!