De samenleving van een lang leven moet worden opgebouwd

Innovatie voor ouderen is goed, maar diversificatie van innovatie voor ouderen is nog beter!

12.09.19 Mélanie Bérard

De Zilveren Economie en haar sterke potentieel zijn al enkele jaren aan het lonken naar vele spelers op de Franse markt die bereid zijn om innovaties voor onze ouderen te ontwikkelen.

Nicolas Menet, expert op het gebied van de vergrijzing van de samenleving, staat aan het hoofd van een cluster, Silver Valley, die bestaat uit 317 projectleiders die als doel hebben een economische dynamiek te creëren rond de vergrijzing van de bevolking.

In een recent interview wees hij op het belang van diversificatie van de innovaties voor onze ouderen. Volgens hem, “is innovatie goed voor zowel senioren als de economie, maar het zou zich niet moeten beperken tot verbonden woningen die in feite digitale gevangenissen zijn”. Ouder zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat men in een bejaardentehuis woont. 96% van de 16 miljoen Fransen ouder dan 60 jaar is autonoom. En ze komen zelfs nog buiten! Hij benadrukte vervolgens de noodzaak om de "onzichtbare zwakheden" aan te pakken waar ouderen tijdens hun verplaatsingen in de stad onder lijden.

Hij kreeg gezelschap van Florence Gilbert, voorzitster en medeoprichtster van het Laboratoire de la Mobilité Inclusive, die erop aandrong dat "het anticiperen op de vergrijzing van de bevolking om de beste voorwaarden voor mobiliteit voor senioren te garanderen een grote politieke, maatschappelijke en economische uitdaging is".

Nicolas Menet steunt daarom vooral innovaties gericht op Smart City, een concept van een inclusieve stad die zich aanpast aan senioren met een voetgangersvriendelijkheid die de toegang tot diensten bevordert.

De stad Montpellier opent de weg en investeert in een stedelijk, ecologisch en intergenerationeel project, met 39 hectare ontwikkeld om gediversifieerde diensten aan te bieden aan de oudere bevolking en om een antwoord te bieden op de problematiek van “goed ouder worden”:

  • Integratie van een verzorghuis met 90 bedden (CCAS Castelnau-le-Lez)
  • Aanpassing van de wijkvoorzieningen aan de mobiliteit van alle mensen, vooral ouderen, volgens de analyses van de ergotherapeuten.
  • Installatie van een digitaal portaal om het energieverbruik te volgen
  • Installatie van een conciërge 2.0
  • Bouw van een tertiair centrum gewijd aan de Zilveren Economie (producten en diensten voor de seniorenbevolking) voor de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem rond de sector in de metropool Montpellier.

Het begeleiden van senioren in een samenleving van lange levensduur vereist daarom interne innovaties, maar ook en vooral externe innovaties die het stedelijke leven van onze senioren vergemakkelijken.

Projecten om op te volgen!