The Longevity Economy, babyboomers en hun betekenis voor de economie

Hoewel babyboomers ’s werelds snelst groeiende markt vormen, zijn ze ook de meest onbegrepen. Joseph Coughlin, het hoofd van het Age Lab van het Massachusetts Institute of Technology, wil daar verandering in brengen en bedrijven helpen deze groep beter te begrijpen. In zijn nieuwe boek, The Longevity Economy, onthult hij hoe ze beter kunnen inspelen op een verouderende wereld.

10.01.18 Sylvie Mayi

Voor marketeers is het cruciaal om oudere consumenten niet als één homogene doelgroep te beschouwen, waarvan ze iedereen met slechts één boodschap kunnen bereiken. Deze groep bevat immers mensen van elke mogelijke soort: etniciteit, religie, seksualiteit, medische status, politieke overtuiging – en nog een heleboel andere factoren, zonder dat je het hebt over leeftijd. Zelfs als we ouderen kennen voor wie stereotypes niet van toepassing zijn, heerst er bij de meesten van ons slechts één dominant beeld over ouderen: ze hebben altijd en overal nood aan rust.

Volgens Coughlin wil de nieuwe generatie van oudere volwassenen echter veel meer uit het leven halen dan ooit: ze zijn niet louter passieve consumenten maar streven actief naar betekenis. Dit zorgt ook voor een verandering in de economie. Voorheen ontwikkelden bedrijven producten die ontworpen zijn voor passieve deelnemers aan de samenleving. Ondertussen vragen oudere mensen steeds meer om actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit gecombineerd met een indrukwekkende rijkdom en omvang van de snelgroeiende oudere bevolking zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven hun aanbod veranderen. Ze spelen immers steeds beter in op wat ouderen nodig hebben om deel te nemen aan de wereld om hen heen en deze zelfs te beïnvloeden. Het is onmogelijk om precies te zeggen wat de babyboomers van morgen zinvol zullen vinden; het zal waarschijnlijk een verscheidenheid aan dingen zijn. Maar het is zeker dat er producten en diensten speciaal ontworpen zullen worden om hen op hun reis te ondersteunen. Aangezien het merendeel van deze producten nog uitgevonden en ontwikkeld moeten worden, zal het een zegen voor de hele economie zijn.  

Coughlin ziet vooral vrouwen van middelbare leeftijd als de drijvende kracht achter deze nieuwe economie. Niet alleen leven vrouwen doorgaans langer dan mannen, maar ze zijn meestal ook diegenen die de grootste invloed uitoefenen op de huishoudelijke aankopen. Helaas zijn oudere vrouwen vaak onzichtbaar voor de investeringen en technologische gemeenschappen. Hierdoor blijven hun behoeften en wensen vaak onbeantwoord. Vrouwen weten echter perfect wat de noden van oudere volwassenen zijn, volgens Coughlin wordt er dan ook best geïnvesteerd in hun ideeën.