Negen maatregelen om innovatie voor senioren te stimuleren

CES 2019 (Consumer Electronics Show) is zojuist achter de rug. Er namen verschillende bedrijven deel die gevoed zijn door Silver Valley, die verantwoordelijk is voor de cel "innovatie" van het Nationaal Comité van de Silver Economy Sector. Zij maakt van deze gelegenheid gebruik om negen prioriteiten voor 2019 te onthullen die gericht zijn op het boosten van innovatie in deze sector.

05.03.19 Sophie Benoit

Deze negen maatregelen, die het resultaat zijn van zes jaar expertise en begeleiding van meer dan 800 projecten, zijn bedoeld om een aantal aanhoudende belemmeringen weg te nemen om de innovatie in Frankrijk te versnellen ten gunste van "beter ouder worden" en de opbouw van een inclusieve samenleving.

Eerste prioriteit: maak "solide, duurzaam"

1. "Beter" innoveren: innovatie moet systematisch worden opgebouwd met en voor de gebruikers om uitsluitend aanbiedingen te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze visie vormt de kern van de Open Labs die Silver Valley in samenwerking met CNAV Ile de France en AG2R La Mondiale heeft gelanceerd.
2. Beter ondernemen: innovatieve ondernemers moeten ondersteund en opgeleid worden om gewapende bedrijfsleiders op lange termijn te worden. De lancering van een "Be Entrepreneur"-programma met HSBC komt tegemoet aan deze behoefte.
3. Aanmoedigen van innovatieve ondernemers om het aanbod opnieuw in evenwicht te brengen in de richting van:
  • Niet-afhankelijke senioren: veel innovaties doen zich nog steeds voor in de sector van de afhankelijkheid; toch is slechts 9% van de senioren afhankelijk;
  • De aanleg van een grootschalig distributienetwerk in het hele land;
  • Stimuleren van het aanbod van diensten ten gunste van thuisondersteuning en thuisaanpassing, toegankelijk voor iedereen.

Tweede prioriteit: de belemmeringen voor ondernemers in de sector helpen wegnemen

4. Ondernemers in staat stellen gemakkelijker toegang te krijgen tot Business Angels door investeerders bewust te maken van de uitdagingen van een vergrijzende bevolking.
5. Overheden helpen bij het creëren van specifieke financiële instellingen voor de Silver Economy - en dus van nature transversaal - om projecten uit de gezondheids- of afhankelijke sectoren te halen.
 

Derde prioriteit: het algemene innovatiebeleid oriënteren ten gunste van de Silver Economy

6. Ouderen aanmoedigen en helpen om steeds systematischer gebruik te maken van digitale technologie door hen in het hele land toegang te bieden.
7. De digitale transformatie van de medisch-sociale en gezondheidssector versnellen om de prestaties ervan te versterken en de dienstverlening aan kwetsbare mensen te verbeteren.
8. Verbetering van de koopkracht van gepensioneerden: stel een vereenvoudigd systeem voor om werk en pensioen te combineren en de belasting op inkomsten uit aanvullende activiteiten te verlagen.
9. Een diepgaand onderzoek starten naar de liquefactie van vastgoed: gepensioneerden in Frankrijk bezitten 60% van het vastgoedvermogen. In veel gevallen is het dit erfgoed dat de afhankelijkheid financiert. Het moet daarom snel beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare gepensioneerden.
 

Deze negen prioriteiten van de innovatieve ondernemers van de Silver Economy zullen bijdragen tot de positieve vooruitgang van de overheidsaanpak "For Our Seniors". De uitdaging van de demografische overgang kan alleen succesvol zijn als deze wordt ondersteund door effectieve en weldadige innovatie die iedereen respecteert en voor iedereen toegankelijk is.