Orange Healthcare zet in op de Zilveren Economie en vergemakkelijkt de toegang tot gezondheidszorg

Als belangrijke speler in de Zilveren Economie en lid van Syntec Numérique heeft Orange Healthcare een witboek op de markt gebracht, “La révolution du bien vieillir”.

08.05.19 Sophie Benoit

Het witboek is het resultaat van de ervaringen van de werkgroep Silver Économie (Syntec Numérique). Het document bevat een voorstel voor sociale actie om de ontwikkeling van de Zilveren Economie in het digitale tijdperk te versnellen. Dit voorstel is gebaseerd op 4 aanbevelingen:

  • Zich buigen over de nieuwe mogelijkheden die de digitalisering biedt om het Comité voor de Industriële Sector van de Zilveren Economie nieuw leven in te blazen.
  • Moderniseren van de sociale dienstregeling om de preventie en de steun voor de vergrijzing weer op de juiste plaats te krijgen ter aanvulling van het zorgaanbod. Deze modernisering kan zich laten inspireren door de structuren die in het kader van het project Territoire de Soins Numérique (TSN) zijn opgezet;
  • Lanceren van de grote spelers om de transformatie van de sociale dienstregeling te versnellen
  • Ontwikkelen van een proactieve aanpak van het beheer van seniorengegevens om een waarnemingscentrum voor gebruik op te richten, voor een betere ondersteuning van de vergrijzing.

Syntec Numérique geeft zo een nieuwe impuls om de Zilveren Economie te versterken en te ondersteunen. Dit nieuwe project past in het kader van de voortzetting van de deelname aan het contract voor de Zilveren Economie in 2013. Het belicht eveneens het wetsontwerp over de aanpassing van de samenleving aan de vergrijzing.

Orange Healthcare identificeert drie manieren voor het Comité om deze aanbevelingen te verwezenlijken:

  • Ontwikkelen van een nieuwe dienstenstrategie, gebaseerd op een gedetailleerde segmentatie van senioren en op digitale mogelijkheden (hotline, websites, sociale media, big data, bemiddeling ...);
  • Opzetten van een duidelijke organisatie om te harmoniseren en een specifiek aanbod voor senioren voor te stellen op basis van lokale en gepersonaliseerde acties
  • Definiëren van een financieringsmodel waarin publieke en private bronnen met medewerking van verzekeraars worden gecombineerd.

Sinds haar oprichting in 2017 is Orange Healthcare zeer betrokken bij de innovatie van de medische en persoonlijke diensten en beschikt het over alle technologische kennis om doeltreffende oplossingen te bieden voor de behoeften van patiënten en zorgverleners.

Om een gelijke toegang tot zorg en de kwaliteit van de uitwisselingen te garanderen, spelen nieuwe technologieën een essentiële rol bij de modernisering en verbetering van de gezondheidsvoorzieningen. Via de overdracht van vereenvoudigde medische informatie, de verlaging van de administratieve kosten, de optimalisatie van de opvolging van de patiënt, de ontwikkeling van preventiemiddelen, de personalisatie van het ziektebeheer door de patiënt, positioneert Orange Healthcare zich als een drijvende kracht achter de innovatie. Daarnaast belooft Orange Healthcare veel nieuwigheden om de Zilveren Economie in het digitale tijdperk te belichten.