Vijftigplussers zijn energiebewust

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van Plus Magazine organiseerde Roularta Research een grootschalige lezersenquête over de vijf redactionele pijlers van het magazine: maatschappij, financiën, vrijetijdsbesteding, gezondheid en lifestyle. Bijna 3000 lezers, ouder dan 50 jaar, hebben hun mening over deze brede waaier van onderwerpen gedeeld. Vanaf het verjaardagsnummer van 24 mei bespreekt de redactie de resultaten van deze enquête in de verschillende edities tot eind van dit jaar. 

Een gezonde leefomgeving is belangrijk, ook vijftigplussers hechten veel belang aan milieu en duurzaamheid.

Lees verder en ontdek alvast enkele resultaten! 

10.05.18 Sylvie Mayi

Ongeveer 70% vindt de milieuproblematiek zelfs belangrijker dan de economische groei. Ze geloven dat de klimaatopwarming nefast zal zijn voor het leven op aarde, zowel op korte als lange termijn. Zelf dragen ze dan ook actief hun steentje bij tot een beter milieu: zo vindt maar liefst 90% van de vijftigplussers zichzelf milieubewust, 93% zegt zuinig met energie om te gaan en 83% past zijn rijstijl aan om minder te verbruiken, bovendien trekt 68% deze lijn nog verder door bewust te kiezen voor een auto die zuinig is in verbruik.

Benieuwd naar nog meer resultaten uit deze enquête? Aarzel niet om ons te contacteren.

Bron: Roularta Research / Enquête Plus Magazine, 2018.