50-plussers geloven in robotisering

In een heleboel domeinen kunnen robots menselijke taken vereenvoudigen of zelfs volledig overnemen. Hoe staan vijftigplussers tegenover deze toenemende digitalisering en robotisering?

Lees verder en ontdek meer resultaten uit de grootschalige lezersenquête bij Plus Magazine! 

16.08.18 Sylvie Mayi

Babyboomers verwachten dat de robotisering een positieve invloed op hun leven en de maatschappij zal hebben. 60% van de vijftigplussers denkt dat deze robotisering hun levenskwaliteit zal verhogen in de komende 25 jaar. Mannen (22%) blijken meer dan vrouwen (13%) overtuigd te zijn dat robots hun leven ingrijpend zullen veranderen.

Vijftigplussers staan vooral positief tegenover het inzetten van robots bij niet-menselijke activiteiten. 70% zou geen probleem hebben met een medische operatie door een zelfstandig opererende robot. Ook administratieve taken kunnen volgens de meerderheid (60%) van de vijftigplussers door robots overgenomen worden. Wanneer het gaat over activiteiten die daarentegen meer menselijke warmte vereisen, zoals de zorg voor hun dierbaren, zijn ze opmerkelijk negatiever. Slechts 10% denkt dat robots geschikt zijn om de zorg voor hun kinderen of hun ouders op zich te nemen.

Wenst u nog meer te weten hierover? Aarzel niet om ons te contacteren.

Bron: Roularta Research / Enquête Plus Magazine, 2018.