De rol van de grootouders in de zorg voor hun kleinkinderen

Grootouders worden vaak ingeschakeld om op de kleinkinderen te passen. Op deze manier brengen ze veel tijd met hen door, waardoor ze een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. Onder leiding van het ministerie van Solidariteit en Gezondheid, voerde DREES (Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation des statistiques) een onderzoek uit naar dit bekende fenomeen. 

23.07.18 Sophie Benoit

Uit deze studie blijkt dat minder dan 2% van de kinderen jonger dan 6 jaar alleen door de grootouders opgevangen wordt.

Toch passen grootouders meer dan slechts sporadisch op hun kleinkinderen: ongeveer twee derde van de kinderen jonger dan zes jaar worden op zijn minst af en toe opgevangen door hun grootouders. Opvang door de grootouders vormt eerder een aanvulling op andere bestaande opvangmogelijkheden. Grootouders passen vaker op hun kleinkinderen op weekdagen dan in het weekend, maar voor kortere periodes. De opvang kan verschillende vormen aannemen die gecombineerd kunnen worden: ze kunnen deel uitmaken van een structurele organisatie, plaatsvinden in geval van nood of tijdens vakanties en in het weekend. Woensdag vormt een uitzondering: een groot deel van de kinderen wordt dan voor een langere periode opgevangen.

De afstand tussen de huizen van de grootouders en hun kleinkinderen heeft de grootste invloed op de rol van de grootouders. Grootouders die op minder dan 30 minuten van hun kleinkind wonen, hebben meer kans om voor het kind te zorgen. Ook de professionele activiteit van de moeders verhoogt de kans dat grootouders ingeschakeld worden in een structurele organisatie. 

Wat zijn de voordelen van deze intergenerationele opvang?

Voor de ouders is het in de eerste plaats vooral praktisch, maar daarnaast is het een bevoorrecht moment van uitwisseling tussen twee zeer verschillende generaties.

Voor het kind is het de ideale gelegenheid om tijd door te brengen met een volwassene die een zekere vorm van autoriteit heeft maar minder educatieve verplichtingen heeft dan de ouder. De grootouder is daarom vaak meer toegeeflijk of gericht op "plezierige" activiteiten. Voor de kinderen kan het ook makkelijker zijn om iets toe te vertrouwen aan hun grootouders dan aan hun ouders.

Voor de grootouders is het een kostbaar moment om waarden, kennis en vaardigheden over te dragen. Op deze manier zullen ze een ​​liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen van hun kinderen.

Maar opgelet: deze liefdevolle relatie mag de opvoeding van de ouders niet in de weg staan. In een ideale wereld ligt deze relatie in het verlengde van de ouderlijke opvoedingsmethoden, die op de eerste plaats komen. 

Bronnen:

https://www.notretemps.com/famille/intergeneration/grands-parents-les-regles-de-lart,i2926

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1070.pdf