Demografisch overzicht 2019: meer en meer vijftigplussers in Europa

Nieuw jaar, nieuwe statistieken. Wat zijn de levensverwachting en leeftijdspiramides in Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland?

20.02.19 Sophie Benoit

Van de vier bestudeerde landen heeft Frankrijk de hoogste levensverwachting. Het is ook het gebied waar de levensverwachtingskloof tussen mannen en vrouwen het grootst is (5,9 jaar) - gegevens 2018.

In België is de levensverwachting het hoogst in Vlaanderen: 82,2 jaar tegenover 81,2 jaar voor het Brussels Gewest en 79,8 jaar voor Wallonië (gegevens van 2017).

In het Verenigd Koninkrijk stagneert de levensverwachting, in Wales en Schotland is deze zelfs gedaald. In beide landen is de gemiddelde levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen met gemiddeld één maand gedaald. In Noord-Ierland heeft de daling van één maand alleen betrekking op mannen. Deze cijfers kunnen worden verklaard door een griepepidemie. Van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk heeft Schotland de laagste levensverwachting: 77 jaar voor mannen en 81,1 jaar voor vrouwen (2017). Engeland heeft de hoogste levensverwachting: 79,5 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

In Duitsland hadden de mensen in het oosten ten tijde van de hereniging drie jaar minder levensverwachting dan in het westen. Deze kloof wordt geleidelijk kleiner en lijkt nu zelfs volledig te verdwijnen: in 2013 was het slechts 1,3 jaar voor mannen en 0,2 jaar voor vrouwen.

Het steeds groter wordende aantal senioren

Met de daling van het geboortecijfer en de stijging van de levensverwachting vertegenwoordigen mensen ouder dan 50 jaar een steeds groter deel van de bevolking. Dit is het meest zichtbaar in Duitsland.

Hier zijn de projecties van de leeftijdspiramides in Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (2019):