Fransen zijn bezorgd over het dagelijks leven van hun ouderen

Het marktonderzoeksbureau Ipsos heeft voor Notre Temps en les Sénioriales een grootschalig onderzoek* uitgevoerd naar de relatie van de Fransen tot hun ouderen: zijn ze zich bewust van hun dagelijks leven, van hun problemen? Voelen ze zich betrokken bij hen?

16.07.18 Sophie Benoit

Het antwoord is ja. De studie stelt dat de Fransen een welwillende houding tegenover ouderen hebben. Onverschillig voor de muziek die gepensioneerden voorstelt als gezegende kinderen van de Trente Glorieuses (1945-1975), ongevoelig voor de moeilijkheden van hun jongeren, hebben 9 op de 10 Fransen een goed beeld van hun ouderen.

De studie bevestigt de theorie van de Franse socioloog Serge Guérin**, die al jaren beweert dat er geen sprake is van een oppositie tussen generaties. Jonge mensen kunnen namelijk veel leren van de ouderen: 65% van de respondenten vraagt hen regelmatig om anekdotes van hun leven te vertellen en 39% raadpleegt hun mening voor persoonlijke problemen (emotioneel, professioneel, financieel of familiaal).

Naast het erkennen van de waardevolle rol die ouderen kunnen spelen, zijn de Fransen zich evenzeer bewust van hun onzekere situatie en tonen ze een grote empathie: volgens 64% van de Fransen "wordt er onvoldoende rekening gehouden met ouderen". 70% vindt dat ouderen “het slachtoffer zijn van enige vorm van discriminatie”. Deze observatie wordt zelfs gemaakt door jongeren onder de 25, die zelf worstelen met grote economische en sociale problemen.

Tot slot komt er in het onderzoek nog een opmerkelijk resultaat naar voren: de Fransen schatten de bevolking veel ouder dan ze is! Volgens hen zouden de 75-plussers bijna een derde van de bevolking uitmaken. In werkelijkheid zijn ze slechts met 9%. Hoe kunnen we dit verklaren? De afgelopen tien jaar is het aantal babyboomers met pensioen massaal toegenomen, wat de vergrijzing van de bevolking ongetwijfeld duidelijker zichtbaar gemaakt heeft. Het kan geen kwaad om een extra schijnwerper te richten op een generatie die ons veel te leren heeft en die we zo goed mogelijk moeten begeleiden, al was het maar om hen te bedanken voor alles wat ze dagelijks aan ons overbrengen.

* Ipsos-enquête uitgevoerd van 16 tot 20 maart 2018 met een eerste representatieve steekproef van 1000 personen van 18 jaar en ouder, aangevuld met een tweede steekproef van 501 senioren representatief voor de bevolking van 70-plussers. De volledige studie is beschikbaar in de Notre Temps van juli.

** Specialist over het ouder worden en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn, co-auteur van " La guerre des générations aura-t-elle lieu ?" Ed. Calmann-Lévy, 2017.

Bronnen :

https://www.notretemps.com/famille/dependance/grande-enquete-les-francais-aiment-leurs-aines,i170643
https://www.notretemps.com/sommaire-magazine/magazine-notre-temps-juillet-2018-seniors-grande-enquete,i170661#xtatc=INT-15-[page-sommaire-juillet-2018]-[cta-vers-article-sondage-i170661