Sociaal-culturele waarden bij 50 tot 64-jarigen

Vijftigplussers hebben een grote verantwoordelijkheidszin en dragen ethiek en gezin hoog in het vaandel. Technologie moet ten dienste van de mens staan.

TGI: sociaal-culturele waarden

Inleiding

De TGI binnen de Kantar TNS Brand Media Monitor groepeert een reeks stellingen met betrekking tot levensstijl en -houding en presenteert een aantal sociaal-culturele onderwerpen zoals communicatie, technologie, zelfbeeld, ethiek, status, interesses, gezondheid en schoonheid, shopping, consumptie, milieu... . Er worden 132 items geanalyseerd en voorgesteld in 9 dimensies: verantwoordelijkheid, milieu/ethiek, opiniemaker, technologie, ambitie, impulsen en trends, gezondheid/schoonheid, avontuur en spiritualiteit. Door dimensies te combineren, kunnen typologieën gedefinieerd worden.

Verantwoordelijkheid, ethiek en familie

De 50- tot 64 jarigen vinden het belangrijker hun verantwoordelijkheid te nemen. Plicht gaat bij hen vaker voor op plezier. Ze willen echter niet dat een ander zegt wat ze moeten doen.

Man en vrouw hebben een gelijke verantwoordelijkheid in het gezin. Slechts 6% vindt dat de plaats van de vrouw thuis is (pop 14%). Maar 4% vindt dat echte mannen niet huilen (pop 12%).

Deze leeftijdsgroep maakt zich vaker zorgen over geweld en ciminaliteit (79%). Ze houden vaker tijd vrij voor de goede zaak. 3 op 4 zegt bewust te recycleren. 7 op 10 houden rekening met het ethisch gedrag van bedrijven.

Family time is heilig. Men is minder bereid gezinstijd op te offeren om vooruit te komen. Men blijft al eens vaker thuis ipv weg te gaan. Een verdere groei in de carrière wordt minder nagestreefd.

Informatieverslinders, technologie ten dienste van de mens

50-64 jarigen vallen minder graag op in de menigte en tonen zich minder modegevoelig. Ze laten zich in hun gedrag minder snel beïnvloeden door de mening van anderen. Ze beoordelen ook andere mensen minder snel op hun levenswijze. Ze doen minder vaak dingen onder de impuls van het moment en houden minder van risico’s.

50-64 jarigen zijn de laatste analoge generatie. Toch zegt al 30% van de 50-64 jarigen niet meer zonder mobiele communicatie te kunnen (pop 44%) , 1 op 5 niet zonder internet op hun GSM (pop 35%). 10% is gek op nieuwe gadgets en apparaten (pop 23%). Slechts 13% onder hen vindt echter dat de kwaliteit van het menselijk contact verbeterd is door de technologie (pop 20%).

50-64 jarigen vinden het belangrijker om over dingen geïnformeerd te zijn dan de jongere leeftijdsgroepen.

50-64 jarigen positioneren zich politiek vaker in het midden tov een de meer rechtse 35-49 jarigen en de meer linkse jongeren (18-34).