Sociologische studie: 65 jaar oud zijn in 2000, 2020 en 2040

De Damartex Groep (specialist in textiel voor 50+) en het agentschap Seniosphère Conseil wilden de gemoedstoestand van hun doelgroep begrijpen. Niets nieuws op het gebied van ambitie, behalve de diepgang van de profilering: de studie maakte het mogelijk om 3 personae te creëren doorheen de historische context waarin ze opgroeiden, en die hielpen vorm te geven aan wie ze vandaag de dag zijn.

22.12.18 Sophie Benoit

Zo vinden we 3 vrouwen met zeer verschillende achtergronden: Jeanine werd 65 jaar in 2000, Martine zal 65 jaar worden in 2020 en Stéphanie 65 jaar in 2040. Drie generaties vrouwen die zeer verschillend zijn in termen van waarden, prioriteiten en consumptiecriteria. De studie werpt een licht op een groot aantal vragen: Wat betekent het om 50+ te zijn in hun tijdperk? Wat zijn hun inkomensniveaus, consumptiegewoonten, relaties met het gezin, werk en wat zijn hun activiteiten? Hoe evolueert hun gezondheid met de ouderdom, wat is hun levensverwachting?

Meer specifiek presenteert deze studie:

  • De levensverwachting op 65 jaar voor beide geslachten
  • Hun jeugd: geboorteplaats, gezinsomgeving, onderwijs
  • Hun volwassen leven: werk, beroepen, gezinsleven, echtgeno(o)t(e), vakantie, persoonlijkheid
  • De cultuur van elk van hen: muziek, bioscoop, televisie, koken
  • Hun leven op 65-jarige leeftijd: persoonlijkheid, familie, vrienden, relatie met veroudering, gezondheid, pensioen, activiteiten, levensstijl, gebruik van internet en digitale hulpmiddelen, inkomen en consumptie, rijkdom.
  • Jeanine, Martine en Stéphanie's typische dag op 65 jaar
  • De relatie met kleding, hun koopgedrag, hun favoriete merken

Deze studie is niet bedoeld om volledig te zijn, noch representatief voor een hele bevolking, maar eerder van een generatiementaliteit.

De keuzes die we vandaag de dag maken, of het nu gaat om een carrière, een levensstijl of zelfs (vooral?) het schap van de supermarkt, worden sterk beïnvloed door onze opvoeding en de maatschappelijke context waarin we zijn opgegroeid. Dit is des te duidelijker wanneer we kiezen voor de merken uit onze kindertijd of voor de merken die in ons leven redeneren om redenen die allesbehalve rationeel zijn. Door te begrijpen waar deze verschillende generaties vandaan komen, kunnen we beter begrijpen wat hen zal overtuigen in hun toekomstige consumptie.

De studie is hier te vinden: https://observatoire-des-seniors.com/avoir-65-ans-en-2000-2020-et-2040/