Privacy statement

Print

Route 50Plus is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten.

Privacy

Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Route 50Plus houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BMC, Raketstraat 50, 1130 Haren (Brussel).

Verwerking van persoonsgegevens

Route 50Plus, richt  zich op het verzamelen, verspreiden en ontwikkelen van kennis over 50plussers, ontwikkelt, produceert en exploiteert informatie  via off-line en on-line media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Route 50Plus, legt Route 50Plus gegevens vast. Route 50Plus gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Route 50Plus rekening te houden met voorkeuren. U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door uw lidmaatschap op te zeggen.

Gebruik van Cookies

Route 50Plus maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Route 50Plus maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Route 50Plus site voor u gemakkelijker te maken.

Daarnaast maakt Route 50Plus ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Route 50Plus en andere websites
Op de site van Route 50Plus treft u een aantal links aan naar andere websites. Route 50Plus kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Change of control

Route 50Plus is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Route 50Plus die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: BMC, Raketstraat 50, 1130 Haren (Brussel).

Wijzigingen

Route 50Plus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Route 50Plus.